Raadslid

Guus Mesman

Lid Raadspresidium; Lid commissie Maatschappij en Financiën en de commissie Ruimte en Infrastructuur
Guus Mesman

Over Guus Mesman

gmesman@zonnet.nl

Vanaf mijn vijfentwintigste jaar ben ik in Lisse al actief in de politiek. Eerst als lid van de PPR, later voor de PvdA. Na een aantal jaren meegedraaid te hebben in de steunfractie, kwam ik eind 1986 tussentijds in de gemeenteraad. Ruim 19 jaar ben ik raadslid geweest, waarvan acht jaar als fractievoorzitter en ook vier jaar als plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. In 2006 ben ik gestopt als raadslid, maar werd ik direct gekozen tot wethouder namens de PvdA. Dat heb ik tot 2010 gedaan. Vanaf dat jaar heb ik het voorzitterschap van de PvdA afd. Lisse op mij genomen.

Hoewel gezegd wordt dat we het ergste achter de rug hebben zullen de gevolgen van de crisis nog lang gevoeld worden. Lisse zal dan ook de komende jaren een flinke pas op de plaats moeten maken. Dat mag niet ten koste gaan van de voorzieningen voor de inwoners van Lisse. Die moeten zo goed mogelijk in stand gehouden worden. Voor prestigeprojecten, favoriet bij het vorige college, is geen plaats. Geen geld ook meer trouwens. De positie van de zwakkeren in de Lissese samenleving mag daarbij niet in het geding komen. Daar wil ik mij de komende jaren hard voor maken.