Door Guus Mesman op 9 november 2019

Programmabegroting Lisse 2020-2023

PvdA Algemene beschouwingen 2020

Bij de start van het begrotingsproces is besloten dat de raad mee zou denken m.b.t. het samenstellen van die begroting. Raad en college hebben zich hier een aantal malen samen over gebogen. Dit heeft de PvdA zeer gewaardeerd en opgepakt.

In de ogen van de PvdA is de financiële positie van Lisse in het verleden al verslechterd. Voorgaande colleges hebben veel geld verspild aan megalomane projecten (bijvoorbeeld de passantenhaven) die ook nog eens niets hebben opgeleverd. Wij hebben daar meermalen voor gewaarschuwd en wat ons betreft had er ook eerder ingegrepen moeten worden om de financiële positie van Lisse veilig te stellen toen dat nog kon.

Klik op Algemene Beschouwingen voor de mening van de fractie.

Guus Mesman

Guus Mesman

Vanaf mijn vijfentwintigste jaar ben ik in Lisse al actief in de politiek. Eerst als lid van de PPR, later voor de PvdA. Na een aantal jaren meegedraaid te hebben in de steunfractie, kwam ik eind 1986 tussentijds in de gemeenteraad. Ruim 19 jaar ben ik raadslid geweest, waarvan acht jaar als fractievoorzitter en ook

Meer over Guus Mesman