20 februari 2019

Verkiezingen 20 maart

Iemand anders voor u laten stemmen (volmacht)
Voor de verkiezingen van 20 maart 2019 kunt u iemand anders machtigen om uw stem voor u uit te brengen. Dit kan met een onderhandse volmacht door uw stempas over te dragen aan een andere kiezer. U kunt ook een schriftelijk verzoek indienen om bij volmacht te stemmen. U kunt alleen een kiezer die woonachtig is in Zuid-Holland machtigen. Wij moeten deze aanvraag uiterlijk 15 maart ontvangen hebben.

Buiten de gemeente stemmen (kiezerspas)
Ook bestaat de mogelijkheid om uw stempas om te zetten in een Kiezerspas. Hiermee kunt u dan in ieder stembureau in Zuid-Holland uw stem uitbrengen voor zowel de Provinciale Staten als de Waterschapsverkiezingen.

Vul de formulieren ingevuld, samen met kopieën van uw legitimatiebewijs en het legitimatiebewijs van de gemachtigde, naar ons op. De gemeente moet deze uiterlijk 15 maart ontvangen hebben.