Bestuurslid

Loes Dockheer

Sekretaris
Loes Dockheer

Over Loes Dockheer

Na mijn opleiding journalistiek werkte ik bij verschillende dagbladen. Daarna combineerde ik de zorg voor mijn jonge gezin met een freelancebestaan als journalist. Ik was hoofdredacteur van een emancipatievakblad voor vrouwen in mannenberoepen (inmiddels ter ziele) en zette een landelijk vaktijdschrift op voor de Nederlandse brandweer, waarvan ik jarenlang hoofdredacteur was. In 2011 stapte ik over naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waar ik als communicatieadviseur landelijke projecten draaide en mij specialiseerde in communicatie bij grote verandertrajecten. Vanaf 2004 gaf ik vorm aan het communicatiebeleid en –organisatie van de kersverse veiligheidsregio Noord-Holland Noord en drie jaar later switchte ik naar de volkshuisvesting als hoofd communicatie van een grote woningcorporatie met een bezit van ongeveer 60.000 woningen.

Sinds 2010 ben ik actief als keramist. Ik gebruik de keramiek om maatschappelijke thema’s als “Vluchtelingenproblematiek” en “Dementie” op verschillende manieren uit te werken en vorm te geven. Daarnaast besteed ik een flink aantal uren aan vrijwilligerswerk.
Als sociaal democraat in hart en nieren staan gelijke kansen voor iedereen bij mij hoog in het vaandel. Evenals extra zorg voor de minder sterken in onze samenleving.
PvdA Lisse heeft een mooi nieuw programma waarmee ze de verkiezingen en de nieuwe raadsperiode ingaat. Een programma dat zich richt op een sociale samenleving waarin extra aandacht is voor degenen die een steun in de rug kunnen gebruiken. In deze tijd van populisten is er flink kritiek geleverd op waarden die met name sociaaldemocraten hoog in het vaandel hebben. Denk aan alles dat met cultuur te maken heeft. Ik ben daar juist trots op. Cultuur-en natuurbeleving maken het leven prettig en waardevol. Daarom moet het voor iedereen bereikbaar en beschikbaar zijn. De Partij van de Arbeid stáát daarvoor.