Lid raadscommissie Ruimte & Infrastructuur

Dolf Kistemaker

Dolf Kistemaker

Over Dolf Kistemaker

Ik ben in 1963 in IJmuiden geboren en opgegroeid. Na mijn studie ben ik via Haarlem, Renswoude en Putten uiteindelijk in 1995 in Lisse komen wonen. Ik ben getrouwd met Sandra en we hebben een dochter en zoon, die inmiddels op zichzelf wonen. Na van 1998 tot 2006 bestuurslid te zijn geweest van de lokale afdeling van de PvdA, ben ik in 2006 raadslid geworden. Ik heb dit twee periodes gedaan (van 2006-2014), waarvan 5 jaar als fractievoorzitter. In het dagelijks leven ben ik hoofd van de afdeling Beheer en Vastgoed bij de gemeente Katwijk.
In mijn lange gemeentelijke carrière, heb ik me o.a. bezig gehouden met ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, verkeer en vervoer, beheer en onderhoud openbare ruimte, woningbouw- en vastgoedontwikkeling, milieu en duurzaamheid. In de gemeenteraad hield ik me naast de hiervoor genoemde onderwerpen ook nog bezig met regionale en bestuurlijke zaken, economie, toerisme en financiën.
Lisse is een heerlijke gemeente om te wonen. Veel is goed geregeld maar er is altijd nog ruimte voor verbetering. Bovendien stellen onze inwoners, bedrijven en instellingen steeds hogere eisen aan de gemeente. Dit vraagt om een gemeentebestuur, dat samen met inwoners, bedrijven en instellingen actief aan de slag gaat om hier zo goed mogelijk invulling aan te geven. Een gemeentebestuur ook, dat ervoor zorgt dat iedereen die mee wil doen ook mee kan doen in onze gemeenschap. Ik wil mijn inhoudelijke expertise en ruime raadservaring na de verkiezingen graag inzetten om hier als raadslid actief werk van maken. Als we als PvdA na de verkiezingen een wethouder mogen leveren dan ben ik hiervoor graag beschikbaar.