Door Guus Mesman op 24 februari 2017

Uit de Gemeenteraad

Uit de raad van 23 februari 2017
Nog geen haalbaarheidsonderzoek naar een Duurzaamheidsmaatschappij in Lisse

Donderdag 23 februari werd er in de gemeenteraadsvergadering van Lisse gesproken over een “motie vreemd aan de orde van de dag” (dat is een motie over een onderwerp dat niet op de agenda van die vergadering staat) aangaande het aansluiten van Lisse bij een haalbaarheidsonderzoek van Teylingen naar een Duurzaamheid Maatschappij. Deze motie werd ingediend door de VVD, het CDA en PvdA-GroenLinks.
De raad van Lisse heeft onlangs unaniem een hoog ambitieniveau vastgesteld als het gaat om het creëren van een duurzame samenleving. Zo moet Lisse in het jaar 2040 energieneutraal zijn en een circulaire economie hebben; moet het maatschappelijk vastgoed in 2025 energiezuinig (label A+) zijn en drie objecten daarvan zelfs energieneutraal (0 op de meter) en moeten de mobiliteit gerelateerde CO2 emissies 25% lager zijn dan in 1990. Voorwaar geen kattenpis. Om dat waar te maken moet er heel wat in gang gezet worden. We hebben weliswaar een raad die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan, een wethouder die daar enthousiast mee bezig is en een duurzaamheidsplatform met mensen uit de Lissese samenleving die daar regelmatig flink over brainstormt, maar daar red je het niet mee. Om die doelstellingen te halen moet er een krachtige impuls gegeven worden aan het duurzaamheidsbeleid.
Dat werd in de gemeente Teylingen al langer onderkend. Daar is in de raad een motie aangenomen die oproept te onderzoeken of een Duurzaamheid Maatschappij Teylingen in het leven geroepen kan worden die duurzame initiatieven zou moeten ontwikkelen of aanjagen en initiatiefnemers zou moeten ondersteunen bij het implementeren hiervan. De juridische en financiële mogelijkheden en consequenties zouden daarbij ook in beeld moeten worden gebracht.
Dat initiatief van de Teylingese raad sprak de VVD, het CDA en PvdA-GroenLinks in Lisse wel aan. Het zou goed zijn als Lisse bij dit Teylingse onderzoek zou aanhaken. Ten eerste omdat duurzaamheid niet ophoudt bij de gemeentegrens en samen optrekken met Teylingen voordeel op zou kunnen leveren, en ten tweede omdat er snel stappen gezet moeten worden wil je die ambitieuze doelstellingen halen.
D66, Nieuw Lisse en SGP-CU keken daar toch anders tegenaan. “Laat Teylingen het maar lekker uitzoeken en daarna zien wij dan wel of het ook iets is voor Lisse”. Ook wethouder De Roon leek er zo over te denken, waarmee de motie niet op een meerderheid zou kunnen rekenen. Daarop besloten de indieners van de motie deze terug te trekken. Een Duurzaamheid Maatschappij Lisse is daarmee nog niet uit beeld, maar voorlopig ook nog niet aan de orde. Uiteraard houden we de voortgang en uitkomsten van het Teylingse onderzoek goed in de gaten. Wordt ooit vervolgd, zullen we maar zeggen.

Guus Mesman

Guus Mesman

Vanaf mijn vijfentwintigste jaar ben ik in Lisse al actief in de politiek. Eerst als lid van de PPR, later voor de PvdA. Na een aantal jaren meegedraaid te hebben in de steunfractie, kwam ik eind 1986 tussentijds in de gemeenteraad. Ruim 19 jaar ben ik raadslid geweest, waarvan acht jaar als fractievoorzitter en ook

Meer over Guus Mesman