Door Richard van der Wiel op 4 april 2019

Uit de commissie Maatschappij en Financiën

Werken aan kansen voor iedereen

Richard van der Wiel zit namens de PvdA in de raadscommissie Maatschappij en Financiën. Wat wordt er besproken en wat is de inbreng van onze partij? Richard geeft hieronder een impressie.

Integraal veiligheidsplan

Wandelend door Lisse langs de bollenvelden, die op springen staan, mijmer ik het lied van Wim Sonneveld.
Ons Dorp is niet meer zoals het was en soms is het jammer en soms is het goed.

Zo hadden wij de laatste commissie vergadering het integraal veiligheidsplan van de gemeente op de agenda staan.
De PvdA hecht erg veel waarde aan de veiligheid van de burger en daar waar andere partijen kozen voor onder andere ondermijning, koos de Partij van de Arbeid voor directe veiligheid voor de Lissese burger.
Wij pleitten onder andere voor het snel opvullen van de vacature voor wijkagent in ons dorp maar haalden ook aan, dat er nogal gelaten werd gereageerd op de afgelopen jaarwisseling.
Daar was een vervijfvoudiging van het schade bedrag en niet gemeld werd, dat er 1 maar waarschijnlijk 2 straatroven hadden plaats gevonden.
Kortom, geen jaarwisseling op trots op te zijn.
Tijdens het volgend samenzijn met de politie zullen we daar op terug komen.

Nostalgie

Terug naar het lied “Het Dorp” kwam ik ook bij de bloemenkiosken langs de westelijke randweg.
Ik heb daar gesproken met de kiosk houders, betrokken en gedreven mensen om een goed product aan de toerist te slijten maar ook een brok nostalgie die in en voor ons dorp niet verloren mag gaan.
Daar zullen wij vragen over stellen aan de wethouders om uiteindelijk te bereiken dat dit behouden blijft.

Jongeren

Over de jongerentop is genoeg geschreven en genoeg gesproken. Met ongeveer 50 jongeren druk bezocht met goede ideeën die zo uit het verkiezingsprogramma van de PvdA overgenomen hadden kunnen worden. Met andere woorden, we weten wat er speelt en doen er ook wat mee. Met één zetel is dat lastig maar we zijn er trots op een duidelijk geluid te laten horen in de raad en in de commissies.
Wij vragen vanaf het begin aandacht voor jongerenhuisvesting, goed openbaar vervoer, goede scholing/onderwijs en stageplekken en veiligheid voor en na het “stappen”.

Ouderen

Ook was de PvdA aanwezig bij de ouderen. Eerst de ouderenraad en laten de informatie bijeenkomst in de Beukenhof.
Daar waren de kritische noten gelijk aan de opmerkingen in ons verkiezingsprogramma. Hier dus betaalbaar wonen met doelgenoten, eenzaamheid en veiligheid.

Beukenhof en FCLisse

Verder werd er in de commissie Maatschappij en Financiën gesproken over de Beukenhof en het FC Lisse complex.
Voor wat betreft de Beukenhof werd aan de wethouder gevraagd om conform het gevraagde in eerdere vergaderingen opnieuw te komen met een plan dat wel aan de gevraagde eisen voldoet.
FC Lisse zal zich na de komende raadsvergadering op kunnen maken voor nieuwbouw waar de gemeente sporthal op het complex deel van uit maakt.
En ja, daar is inderdaad wat geld mee gemoeid en de PvdA heeft daar aantekeningen en opmerkingen bij geplaatst. Deze werden echter voldoende beantwoord en waren door onafhankelijke partijen onderzocht dat het niet reeel om tegen nieuwbouw te zijn. Iedereen kan in de gebouwen van FC Lisse zien en ook ruiken dat vernieuwing en nieuwbouw hoog nodig zijn. Het schept wel de verplichting naar onze plaatselijke trots om een gedegen financieel beleid te voeren en open te staan voor multi functioneel gebruik van de hal en verenigingsgebouw.

Diverse overleggen

Verder is de PvdA aanwezig geweest bij overleggen voor de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Het gaat over tal van voorzieningen van jeugd tot ouderen aan toe. Best wel belangrijk!
Als laatste was de PvdA vertegenwoordiging ook aanwezig bij de gezamenlijke horeca bijeenkomst. Hier werden de problemen voorgeschoteld betreffende het ondernemen in de horeca in Lisse, het verduurzame daarvan en het veilig maken van het uitgaan in Lisse.

Voor een kleine fractie laten we goed van ons horen en laten we ons zien op belangrijke bijeenkomst en gebeurtenissen.
Voor de komende weken staan ledenvergaderingen van de vele verenigingen in Lisse op ons programma om eens te horen hoeveel vrijwilligers en goodwill er nodig is om zo een club draaiende te houden.

Vragen of opmerkingen? Mail ons: lisse@pvda.nl

Heb je vragen of opmerkingen mail ons (adressen staan op de gemeentesite) of mail naar PvdA afdeling Lisse dan komt de vraag ook wel terecht.
Gewoon op straat aanspreken mag ook!

We zijn hard aan het werk om een goed en sociaal beleid neer te zetten met eerlijkheid en kansen voor iedereen!!!!!

Richard van der Wiel

Richard van der Wiel

Ik ben geboren in Lisse waar ik inmiddels 64 jaar woon. Na de lagere school startte ik op de MULO, een onderwijsvorm die nu niet meer bestaat. Ik heb die opleiding in vier jaar afgerond en wilde graag naar de pedagogische academie. Dat ging helaas niet door omdat ik werd uitgeloot. Mijn ouders waren hardwerkende mensen

Meer over Richard van der Wiel