Door Loes Dockheer op 10 september 2019

Initiatief wetsvoorstel Knarrenhof

Is er in Lisse voldoende belangstelling om een Knarrenhof te realiseren; een eigentijdse woonvorm voor senioren? PvdA Lisse nam het initiatief om hier onderzoek naar te doen en kwam tot de conclusie dat die belangstelling er zeker is. Om draagvlak hiervoor te verkrijgen dient de PvdA op de komende raadsvergadering van 18 september een initiatief raadsvoorstel in waarmee de eerste stappen op weg naar een Knarrenhof gezet worden. Het voorstel beoogt in eerste instantie een informatiebijeenkomst te organiseren samen met woningcorporatie Stek en de Stichting Knarrenhof én een excursie naar zo’n woonvorm, om kennis uit te wisselen en belangstelling onder serieus gegadigden te peilen.

PvdA afdeling Lisse zocht contact met woningcorporatie Stek. Directeur Al toonde zich enthousiast en zegde toe mee te willen werken aan de realisatie van een eigentijdse woonvorm voor senioren. Een deel van het complex zou dan bestaan uit huurwoningen en een deel uit koopwoningen. Ook de landelijke Stichting Knarrenhof, die dergelijke initiatieven ondersteunt in woord en daad, zegde medewerking toe. Deze stichting heeft een aantal leden in Lisse en één van hen meldde zich om als trekker én burgerparticipant te fungeren. Een verkennend gesprek over mogelijke locaties met wethouder Jeanet van der Laan verliep eveneens zeer positief.

Het is niet toevallig dat de PvdA het initiatief nam voor een Knarrenhof. In haar verkiezingsprogramma staat dat de partij “… extra aandacht wil besteden aan huisvesting voor senioren besteden om doorstroming naar middenklasse woningen te stimuleren” en “… mogelijkheden wil onderzoeken om een appartementengebouw te realiseren voor senioren, die graag willen leven in een variant op de zogenaamde ‘knarrenhofjes’. De senioren wonen daar zelfstandig en zorgen gezamenlijk voor inkoop van zorg, huishoudelijke hulp en andere hand- en spandiensten.” Ook de combinatie van huur-en koopappartementen past in het gedachtengoed van de partij, omdat men van mening is dat deze woonvorm voor iedereen toegankelijk moet kunnen zijn.

zie voor verdere info ook: www.knarrenhof.nl

Loes Dockheer

Loes Dockheer

Na mijn opleiding journalistiek werkte ik bij verschillende dagbladen. Daarna combineerde ik de zorg voor mijn jonge gezin met een freelancebestaan als journalist. Ik was hoofdredacteur van een emancipatievakblad voor vrouwen in mannenberoepen (inmiddels ter ziele) en zette een landelijk vaktijdschrift op voor de Nederlandse brandweer, waarvan ik jarenlang hoofdredacteur was. In 2011 stapte ik

Meer over Loes Dockheer