Door Guus Mesman op 25 september 2018

Grof huishoudelijke restafval

Het grof huishoudelijk restafval stond op de agenda van de afgelopen raadsvergadering. Of beter gezegd: moet dit gratis ingeleverd kunnen worden bij de milieustraat of niet. Nog preciezer: het niet-demontabele grof huishoudelijk restafval, want als dat afval wel uit elkaar te halen is zijn die verschillende onderdelen sowieso gratis weg te brengen.

Alleen deze beknopte inleiding laat al zien dat het allemaal zeer ondoorzichtig is waar we het de afgelopen raadsvergadering over gehad hebben. Want wat is nu precies niet-demontabel? De een weet alles wel te slopen en de ander niet omdat die misschien wel behept is met “twee linkerhanden”.

Laten we maar eens bij het begin beginnen om al wat speelde duidelijk te maken. Het huidige afvalbeleid is opgezet om tot een betere scheiding van het afval te komen, om de vervuiler te laten betalen en om de consument bewuster te maken van wat hij of zij gebruikt en koopt. Dat pakte goed uit, want de afvalscheiding in Lisse scoort veel beter dan het landelijk gemiddelde. Toch was er ook wel wat onduidelijkheid. Wat kun je nu, als het om grof huishoudelijk afval gaat, wel of niet gratis naar de milieustraat brengen. Dat leidde tot discussies aldaar, ook al omdat men het tarief dat betaald moest worden te hoog vond. Dit is daarom op een gegeven moment ook naar beneden bijgesteld. Desondanks bleef de onvrede bestaan, al kun je je afvragen hoe vaak mensen uiteindelijk uiteindelijk grof huishoudelijk afval wegbrengen. Mijns inziens valt dat wel mee. Er had voor gekozen kunnen worden meer voorlichting te geven om een en ander te verduidelijken, maar dat is niet gebeurd.

Nee, het huidige, nieuwe, college heeft ervoor gekozen het bestaande afvalbeleid nu al aan te passen terwijl er nog een evaluatie van het huidige beleid aan zat te komen. Het coalitieakkoord vond men zaligmakend en daar stond, op aandringen van het CDA, in dat niet-demontabel grof huishoudelijk afval voortaan gratis aangeboden zou moeten kunnen worden bij de milieustraat.

Ik heb bij de behandeling van dit voorstel aangegeven dat dit vrij knullig is. Het schept namelijk geen duidelijkheid. Wat is niet-demontabel afval? Of beter, wat is nu eigenlijk wel demontabel? Dit leidt tot nieuwe discussies aan de poort van de milieustraat. Ook heb ik aangegeven dat ik dit een halfslachtig voorstel vind. Immers, dit voorstel van het nieuwe college was niet gebaseerd op de afgesproken evaluatie van het afvalbeleid maar op de onderbuik gevoelens van het CDA. Zeggen dat het voortaan gratis mag worden aangeboden scoorde natuurlijk goed in verkiezingstijd. Het adagio “de vervuiler betaalt” wordt daarmee losgelaten.

De PvdA heeft het coalitie akkoord niet onderschreven en ook niet goedgekeurd. Ik voelde mij dus niet gebonden dit voorstel te steunen. Ik heb, alles overwegende, daarom tegengestemd. Niet omdat ik tegen het gratis aanbieden van niet-demontabel grof huishoudelijk restafval ben, maar omdat je dat besluit pas moet nemen na een gedegen evaluatie van het huidige afvalbeleid. En zo ver zijn we nog niet. Die evaluatie moet nog plaatsvinden.

Guus Mesman

Guus Mesman

Vanaf mijn vijfentwintigste jaar ben ik in Lisse al actief in de politiek. Eerst als lid van de PPR, later voor de PvdA. Na een aantal jaren meegedraaid te hebben in de steunfractie, kwam ik eind 1986 tussentijds in de gemeenteraad. Ruim 19 jaar ben ik raadslid geweest, waarvan acht jaar als fractievoorzitter en ook

Meer over Guus Mesman