21 november 2017

Gezocht….

Word jij een van onze nieuwe raadsleden?

Wil jij

dat er niet óver jou, maar mét jou wordt beslist over je directe woonomgeving?

Vind jij

dat ongelijkheid en armoede daadwerkelijk bestreden moeten worden en dat kinderen nooit de dupe mogen worden van armoede?

Sta jij voor

minder steen en meer groen in Lisse, voor veiligheid en schone lucht?

Ben je van mening

dat er in Lisse een goede woning moet zijn: voor senioren, voor jongeren, voor iedereen?

Vind je ook

dat het linkse geluid in Lisse krachtiger mag zijn?

Dan

heb je misschien wel talent voor het raadslidmaatschap van de Partij van de Arbeid in Lisse.

We zoeken enthousiaste kandidaten die het progressieve PvdA  geluid in woord en geschrift uit willen dragen en bereid zijn om in de fractie samen te werken. Progressief denkende kandidaten die actief mee willen doen om onze eigen omgeving te verbeteren op alle fronten. Kandidaten die vinden dat iedereen gelijke kansen moet krijgen.

Meld je aan of wil je meer informatie? Stuur dan vóór 27 november  een e-mail naar

Mart van der Vlugt mart.vdvlugt@gmail.com