Door Guus Mesman op 6 december 2017

Uit de gemeenteraad 30 november 2017

Tijdens de afgelopen raadsvergadering is uitvoerig gesproken over het collegevoorstel omtrent sporthal Ter Specke en de clubaccommodatie van voetbalvereniging FC Lisse. Dat voorstel bevatte een aantal opmerkelijke zaken. Allereerst het feit dat zowel de huidige sporthal Ter Specke als het verenigingsgebouw (in feite 1 groot complex) gesloopt zou gaan worden om plaats te bieden aan een volledig nieuwe sporthal en onderkomen voor de FC. Het zou dan de bedoeling zijn dat FC Lisse dit nieuwe verenigingsgebouw zou gaan huren van de gemeente voor 100.000 euro per jaar. Twee dingen vallen daarbij op: ten eerste dat die huur niet kostendekkend is, wat wel een uitgangspunt is bij verhuur, maar meer nog dat het om huur zou gaan. Het is in Lisse gebruikelijk dat verenigingen een eigen gebouw in eigen beheer hebben. Het college stelde echter voor het oude gebouw van de FC te kopen voor 375.000 euro, dit vervolgens plat te gooien om een nieuw gebouw neer te zetten wat vervolgens verhuurd zou gaan worden. Dit allemaal in tegenspraak met het nieuwe accommodatiebeleid dat nog maar onlangs door de gemeenteraad is vastgesteld.

Een ander opmerkelijk feit is dat deze hele exercitie zo’n slordige 6,55 miljoen euro zou moeten gaan kosten terwijl de raad eigenlijk had aangegeven dat het voor 2,8 miljoen moest kunnen. Achteraf moet je toegeven dat dat bedrag te laag is, maar 6,55 miljoen is veel te hoog. De gemeenteraad was unaniem van mening dat dit anders zou moeten en riep het college middels een motie op te onderzoeken hoe dit plaatje er uit ziet als je alleen de sporthal afbreekt en het verenigingsgebouw van FC Lisse laat staan. Er zou dan een nieuwe sporthal gebouwd moet worden, sober en compact, die geschikt is voor zaalvoetbal en bewegingsonderwijs door scholen. FC Lisse is dan verantwoordelijk voor het eigen onderkomen en kan er voor kiezen het bestaande gebouw op te knappen of af te breken en ook nieuw te bouwen. Dit dan met een subsidie van de gemeente, maar wel een subsidie die vergelijkbaar is met hetgeen andere verenigingen (bijvoorbeeld onlangs De Spartaan) eerder verkregen hebben.
Opmerkelijk was verder dat het college vond dat FC Lisse zelf een half miljoen zou moeten kunnen bijdragen zonder dat dit met de FC besproken was. Hoe reëel is die half miljoen? Is dat teveel of juist te weinig? De raad moest daar maar naar gokken. Niet zoals het hoort dus.

Als laatste wil ik nog even melden dat het college dit alles wilde financieren door de OZB voor de burgers te verhogen en de rioolbelasting te verlagen. Op de korte termijn betalen die burgers daardoor geen hogere lasten, maar uiteindelijk zou iedereen toch meer belasting moeten gaan betalen. Diezelfde burger had al eerder laten weten, bij de inspraak over de nodige bezuinigingen, dat er niet meer geld naar de sport zou mogen gaan. Dit voorstel van het college is in flagrante tegenspraak daarmee.
Het is duidelijk dat het collegevoorstel unaniem verworpen werd. An passant kreeg betrokken wethouder Cees Ruigrok ook nog een motie van treurnis om de oren omdat dit hele dossier omtrent Ter Specke en de FC Lisse uitermate slecht is aangepakt. Alles bij elkaar een enerverend avondje op het gemeentehuis.

Guus Mesman

Guus Mesman

Vanaf mijn vijfentwintigste jaar ben ik in Lisse al actief in de politiek. Eerst als lid van de PPR, later voor de PvdA. Na een aantal jaren meegedraaid te hebben in de steunfractie, kwam ik eind 1986 tussentijds in de gemeenteraad. Ruim 19 jaar ben ik raadslid geweest, waarvan acht jaar als fractievoorzitter en ook

Meer over Guus Mesman