Door Guus Mesman op 6 december 2017

Uit de gemeenteraad 26 oktober 2017

Onlangs is er tijdens de raadsvergadering uitvoerig gesproken over de toekomst van De Beukenhof in Lisse. Een druk bezochte vergadering, want veel ouderen waren langs gekomen om te vernemen wat de plannen voor deze accommodatie voor ouderen in Lisse zijn. Concrete antwoorden kwamen er die avond nog niet. Het college werd uiteindelijk weer met huiswerk op pad gestuurd. Er moest weer met stichting De Paraplu, die in De Beukenhof allerlei activiteiten voor ouderen organiseert, onderhandeld worden over wat er nu allemaal wel of niet in de nieuwe Beukenhof plaats zou kunnen vinden.
Nieuwe Beukenhof zeg ik, want vast staat in ieder geval dat de huidige Beukenhof afgebroken moet worden om plaats te maken voor broodnodige wooneenheden voor Lissese ouderen. Op de begane grond zou dan ruimte zijn om een nieuwe, maar wel kleinere Beukenhof te realiseren. Veel ouderen schenen zich niet te realiseren dat de huidige Beukenhof echt afgebroken gaat worden en dachten dat een grondige verbouwing ook mogelijk zou zijn. Dat is dus echt niet zo en dat heb ik tijdens die raadsvergadering ook duidelijk gemaakt. Dat viel niet bij iedereen in goede aarde, en dat is eigenlijk onterecht, want verbouwen is niet aan de orde.
Nieuwbouw dus, maar dan is de vraag hoe groot. Hoe groot moet die nieuwe Beukenhof worden. Niet zo groot als de oude Beukenhof in ieder geval, daar is de politiek in Lisse het wel over eens. Er zijn best wel activiteiten voor ouderen die ook elders ondergebracht kunnen worden. Dat is ook helemaal niet zo erg. Het gaat om activiteiten voor ouderen die nog best wel mobiel zijn. Bovendien wonen straks overal in Lisse aardig wat ouderen mensen. Immers, de vergrijzing neemt nog steeds toe en al die ouderen moeten ook steeds langer thuis blijven wonen. Die ouderen willen deelnemen aan activiteiten en die hoeven niet per se in De Beukenhof aan de Eikenlaan georganiseerd te worden. Daar moeten juist die activiteiten plaats vinden die bedoeld zijn voor ouderen die daar wonen en niet meer zo goed ter been zijn. Ik heb de wethouder dan ook opgeroepen dat samen met De Paraplu in beeld te brengen, waarbij ik er dan van uit ga dat zowel de wethouder als De Paraplu zich reëel opstellen. Wat dat gaat opleveren? Dat is nog even afwachten. Maar een nieuwe Beukenhof komt er zeker.

Guus Mesman

Guus Mesman

Vanaf mijn vijfentwintigste jaar ben ik in Lisse al actief in de politiek. Eerst als lid van de PPR, later voor de PvdA. Na een aantal jaren meegedraaid te hebben in de steunfractie, kwam ik eind 1986 tussentijds in de gemeenteraad. Ruim 19 jaar ben ik raadslid geweest, waarvan acht jaar als fractievoorzitter en ook

Meer over Guus Mesman