Door Richard van der Wiel op 9 november 2018

Gemeenteraad 8 november

Vanavond 8 november stond o.a. het beleidsplan van de politie op de agenda.

Daarin hebben wij onze zorgen uitgesproken omtrent de bezetting, de capaciteit en het handhaven van de veiligheid. Er werd trots vermeld dat de onveiligheidsgevoelens bij de burgers van Lisse achteruit was gegaan. Daar was men trots op. Echter de harde cijfers zeggen dat dik 7000 inwoners van ons dorp zich op een of andere manier onveilig voelen. Eveneens hebben wij zorgen over de bezetting van de wijkagenten waarop de PvdA had ingezet. Er komt een uitbreiding in het team maar dat wil niet zeggen voor Lisse. Ook hier blijven we kritisch op en gaan we uitbreiding van de wijkagenten conform het politiewerk voorstellen, dus 1 wijkagent op 5000 inwoners.

De begroting was een stuk met voornemens en mededelingen tot nader onderzoek dus weinig concreet. Daar heeft Guus scherpe vragen over gesteld, zie bericht Guus, maar die werden niet echt beantwoord.

Wat wel zorgen baarde was de OZB. Er komt een trendmatige verhoging van 2.3%. De huizen zullen gemiddeld 7% meer in waarde zijn gestegen plus dat de precariorechten, die wegvallen, gecompenseerd gaan worden in de OZB. Er wordt dan wel gesteld dat die verhoging weer terug komt in andere en dus lagere rekeningen van o.a. Liander maagdarmkanaal moet nog maar bezien worden met de huidige tekorten die opgevuld worden uit de reserves. Als grote duistere factor staat er in de begroting dat het niet uitgesloten wordt, dat de OZB verhoogd gaat worden om de beleidsdoelstellingen te bereiken.

Binnen de commissie heb ik zorgen uitgesproken over de lastenverhogingen voor de burger. Op rijksniveau wordt er ongeveer 2,5% meer besteedbaar inkomen beloofd terwijl dat op andere niveaus dubbel afgepakt gaat worden. Omdat de PvdA duidelijk “smoel” moet krijgen naar de hard werkende burger is dit een punt waarop wij ons kunnen onderscheiden.

Wethouder van der Zwet beloofde in ieder geval dit jaar niet verder te gaan dan de trendmatige verhoging. Om de hete hangijzers zoals het accommodatie beleid werd heen gedraaid.

Kortom een begroting met weinig inhoud en concreets maar wel veel zorg in de (nabije) toekomst. Ik ben niet positief!

 

 

 

Richard van der Wiel

Richard van der Wiel

Ik ben geboren in Lisse waar ik inmiddels 64 jaar woon. Na de lagere school startte ik op de MULO, een onderwijsvorm die nu niet meer bestaat. Ik heb die opleiding in vier jaar afgerond en wilde graag naar de pedagogische academie. Dat ging helaas niet door omdat ik werd uitgeloot. Mijn ouders waren hardwerkende mensen

Meer over Richard van der Wiel