8 maart 2018

PvdA wil meer aandacht voor de zorg

  

Door Arie in ’t Veld      UIT LISSER NIEUWS                                                                                                               

VERKIEZINGEN • In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart besteden we wekelijks aandacht aan een van de partijen. Deze week de PvdA, die dit keer alleen de verkiezingen ingaat. De koppeling met Groen Links is losgelaten, omdat deze niet de menskracht heeft om actief aan de plaatselijke politiek deel te nemen.

Guus Mesman, de huidige fractievoorzitter en namens de PvdA nummer 1 op de kieslijst gaat er als vanouds tegenaan. Mesman heeft geschiedenis gestudeerd in Leiden en een langdurige journalistieke loopbaan achter de rug, bij kranten in onder andere in Haarlem en Leiden. Hij is al 20 jaar actief in de plaatselijke politiek, waaronder vier jaar als wethouder. De uitslag van de vorige verkiezing stak voor een verdere carrière op dit gebied een spaak in het wiel, maar Mesman gaat onverdroten voort en laat regelmatig in de raadszaal van zich horen.

Kijkend naar het partijprogramma noemt hij als een van de speerpunten het belang van toenemende aandacht voor de zorg. “Deze moet dichter bij de mensen komen en er voor iedereen zijn. Maatwerk is in dit geval het woord. Nu ontbreekt het daar nog wel eens aan. De intenties zijn goed, maar er is een betere samenwerking tussen de diverse organisaties op dit gebied nodig om effectiever te werken. Belangrijk is ook dat als je inkomen onder de 130 procent van het minimumloon komt, ervoor wordt gezorgd dat je in aanmerking komt voor allerlei toeslagen. Daar willen we ons hard voor maken. Kijk eens naar de jeugd die niet kan sporten omdat het huishoudbudget dat niet toestaat. Een slechte zaak.”

Verkeer en openbare ruimte hebben ook de aandacht van de PvdA. “We willen veel meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Wat dat betreft past het recente mobiliteitsplan precies in ons straatje. Het is eigenlijk het eerste plan dat ik van begin tot einde met groot plezier heb gelezen.” Mesman vindt dat er meer moet gebeuren aan de aanpak van zwerfvuil. “Zeker bij de verzamelpunten. Ook willen we dat alles wat in de openbare ruimte wordt gebruikt, circulair is. Dat wil zegen dat als er bijvoorbeeld ergens bankjes worden weggehaald, alle materiaal van die bankjes elders kunnen worden hergebruikt.” De lijsttrekker van de PvdA zegt tevens dat er meer groen in de wijken moet worden gebracht. Het lijkt ons ook een prima idee iedereen ertoe te bewegen om met steun van de gemeente een gratis scan te laten uitvoeren over het energiegebruik en met de uitkomsten aan de slag gaan. Kopers dus individueel, maar voor huurders kan dat bijvoorbeeld via Stek. Want er moet nog veel gebeuren als we in 2050 energie neutraal willen zijn.”

Mesman heeft de periode dat hij als eenmansfractie opereerde niet negatief ervaren. “In enkele gevallen heb ik de aanzet kunnen geven tot nieuwe inzichten, gesteund door de meerderheid van de raad. Bijsturen is beter dan dwarsliggen omdat je in de oppositie zit. Maar ik hoop dat de komende verkiezingen onze fractie sterker maakt, met Richard van der Wiel als nummer 2 op de lijst en Dolf Kistemaker als derde en beoogd wethouderskandidaat.”