Door Guus Mesman op 31 maart 2017

Uit de raad van 30 maart 2017

Fracties eensgezind over Heemskerkplein

“Hoe nu verder met het Heemskerkplein” dat stond prominent op de agenda van de afgelopen raadsvergadering. Heemskerkplein/Raadhuisplein kent al een lange historie. In 2004 werd het eerste voorstel, een soort bedrijfsverzamelgebouw, al gelanceerd. Dat werd het niet. Twee wethouders sneuvelden er zelfs op. Daarna volgend nog heel wat zeer verschillende voorstellen, een bioscoop met vier zalen, twee lagen ondergronds parkeren er onder, de Digros kwam nog in beeld, opeens heette het de Factorij met een verplaatste Voorhof, maar geen enkele haalde de eindstreep. Partners haakten af, de crisis sloeg ongenadig toe en er kwamen geluiden om de monumentale bomen en het oude schooltje te handhaven. Voor wat betreft dat laatste werd er zelfs een heus burgerinitiatief gestart. Het eerste in Lisse. De initiatiefnemers kregen van de raad de kans hun wensen uit te werken.

Dat was de stand van zaken aan het begin van de week voorafgaande aan de raadsvergadering. Er lag een businesscase van het actiecomité en een raadsvoorstel van het college. Daarin stelde het college voor het Heemskerkplein/Raadhuisplein in vier delen op te knippen: de woningen langs de Schoolstraat, Plan4, het parkeerterrein en De Oude School. De eerste twee mochten tegen marktwaarde verkocht worden. Het parkeerterrein zou opgeknapt worden en voor De Oude School opperde het college liefst drie opties: verkopen aan de initiatiefnemers van het burgerinitiatief, verkopen aan een andere marktpartij of, als deze opties niets zouden opleveren, sloop en appartementen bouwen.
Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur, waarin de financiële onderbouwing voor de plannen van het actiecomité toegelicht zouden worden, gooide die het bijltje erbij neer. De financiële expert die ze op kosten van de gemeente hadden mogen inhuren kwam ondubbelzinnig tot het oordeel dat de plannen nauwelijks kans van slagen hadden. Zelf zagen de initiatiefnemers dat niet zo. Zij distantieerden zich van het rapport. Ze geloofden er zelf wel in, maar haakten toch gedesillusioneerd af. Dat was een volslagen verrassing voor de commissieleden. Ook al zagen ze allemaal in dat de financiële onderbouwing van de plannen te kort schoot, dat de initiatiefnemers het voor gezien hielden hadden ze niet verwacht.

Bleef voor de raadsvergadering het collegevoorstel minus de variant van het burgerinitiatief voor wat betreft De Oude School over. Bij de voorbereiding voor de raadsvergadering bleek al snel dat alle fracties hier niet gelukkig mee waren. Het plan van het college om het Heemskerkplein in vieren te knippen werd gezien als de handdoek in de ring gooien voor wat betreft een integrale ontwikkeling van de locatie. Alle fracties waren bezig amendementen voor te bereiden om het voorstel van het college bij te sturen. Dat kan echter ook een averechts effect hebben. De situatie zou kunnen ontstaan dat geen van die amendementen het zou halen en dan was nog niets bereikt.

Zo ontstond het idee de koppen bij elkaar te steken om te bekijken of we raadsbreed met 1 voorstel zouden kunnen komen. Op die manier wilden we de regie m.b.t. het Heemskerkplein in eigen hand nemen. De avond voor de raad kwamen we bij elkaar om hierover te brainstormen. Dat dat nog niet zo eenvoudig zou zijn bleek al snel. Allemaal moesten we iets van onze eigen wensen opgeven. Maar de wil om eer uit te komen was groot. Na een paar uur stevig discussiëren lukte het om met een gezamenlijk voorstel te komen. In de raad zou elke fractie daar nog z’n eigen partijgeurtje aan kunnen geven. Dat werd vol verve gedaan. Onze gezamenlijke voorstellen stonden echter als een huis en het college kon z’n zegeningen tellen. “Ik kan hier goed mee uit de voeten” concludeerde wethouder Ruigrok. Een beetje summier was dat wel, maar in feite de enig juiste conclusie.

Wat die voorstellen van de raad inhouden? Kort gezegd het volgende:
– De monumentale bomen blijven behouden
– Er wordt een fraai parkeerterrein aangelegd
– Plan4 wordt voor de marktwaarde (4,5 ton) verkocht en ter plekke worden
appartementen gebouwd
– De woningen aan de Schoolstraat worden verkocht
– Het schooltje mag verkocht worden aan een serieuze koper die het moet opknappen. Het krijgt dan de monumentenstatus. Het groen er omheen moet een fraai openbaar plantsoen worden. Het college krijgt drie maanden de tijd een koper te vinden. Lukt dat niet, dan gaat het gebouw plat en worden er appartementen gebouwd. Er wordt dan gekeken of dat in samenhang kan met de appartementen die op de plek van Plan4 gebouwd gaan worden

Aan de slag en de vaart erin. Dat is wat alle fracties voorstaan. Een uniek stukje politiek bedrijven in Lisse. Dat was hard nodig met betrekking tot dit dossier.

Guus Mesman

Guus Mesman

Vanaf mijn vijfentwintigste jaar ben ik in Lisse al actief in de politiek. Eerst als lid van de PPR, later voor de PvdA. Na een aantal jaren meegedraaid te hebben in de steunfractie, kwam ik eind 1986 tussentijds in de gemeenteraad. Ruim 19 jaar ben ik raadslid geweest, waarvan acht jaar als fractievoorzitter en ook

Meer over Guus Mesman